Gầu xúc đá

Đánh giá

Gầu xúc đá – Phụ kiện nổi tiếng của thương hiệu Bobcat.

Gầu xúc đá được thiết kế bộ răng thu thập đá trong khi bỏ lại đất.